Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Λευκαδίτες στην υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων


Λευκαδίτες στην υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων
Γενική Επιμέλεια: Έλλη Δρούλια, Επιμέλεια Έκδοσης: Ιουλιανή Θεοδόση, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης

Λοιπές πληρ.: Πρακτικά ημερίδας, Αθήνα 8 Μαίου 2017
Επετειακά - Αφιερώματα
Έκδοση: 1η
Εκδόθηκε: Αθήνα 2019
Σελίδες: 220
ISBN: 978-960-560-172-0
Τιμή: - €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%


Στις 220 σελίδες του αφιερώματος περιλαμβάνονται τέσσερις ανακοινώσεις για καταξιωμένα πρόσωπα της Λευκάδας, που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στη Βουλή των Ελλήνων και διακρίθηκαν στον κοινωνικό και επιστημονικό στίβο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ανακοίνωση 1η: Ευσταθία Πολίτη, ΜΑ Ιστορικός. Ο Σπυρίδων Ε. Βαλαωρίτης (1819-1887) Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (1882-1883)

Ανακοίνωση 2η: Γεράσιμος Μελάς, Ιστοριοδίφης, τ. Δήμαρχος Απολλωνίων. Ο Ευάγγελος Θ. Τσαρλαμπάς (1818-1913) Προσωρινός Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Ανακοίνωση 3η: Παρασκευή Κοψιδά - Βρεττού, Δφ. Επίτιμος Σχολική Σύμβουλος. Οι ποιητές Κώστας Μ. Γραψας(1880-1948), Νομικός, Διευθυντής Νομικών και Νομοπαρασκευαστικών Εργασιών της Βουλής των Ελλήνων και Δημήτριος Π. Γολέμης(1874-1941), Υπάλληλος της Βουλής των Ελλήνων

Ανακοίνωση 4η: Ιουλιανή Θεοδόση, Δρ. Φιλολογίας. Ο Γεράσιμος Γ. Σολδάτος (1883-1950) Τμηματάρχης του Στενογραφικού Τμήματος της Βουλής των Ελλήνων, και ο Σπυρίδων Ι. Κατωπόδης (1903-1942), Στενογράφος της Βουλής

Εκτός από της παραπάνω αναλυτικές ανακοινώσεις περιέχονται και προσφωνήσεις, χαιρετισμοί, επίλογος καθώς και ικανός αριθμός σχετικών φωτογραφιών.