Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Ετήσια τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών στην ετήσια απολογιστική Συνέλευση (άρθρο 3 , παρ.1 του καταστατικού), την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, ώρα 11.00, στην αίθουσα του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα», οδός Γερανίου 41, 1ος όροφος (Ομόνοια), Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Λογοδοσία του Δ.Σ και έγκριση πεπραγμένων έτους 2018
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  3. Έγκριση οικον. Απολογισμού 2018 και Προϋπολογισμού 2019
  4. Ανακοινώσεις- Προτάσεις μελών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει νόμιμη απαρτία των παρευρισκομένων μελών, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 7 Απριλίου, στην ίδια αίθουσα, την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Για την αποφυγή ματαίωσης κα επανάληψης της Συνέλευσης παρακαλούνται τα μέλη, να προσέλθουν την πρώτη Κυριακή.