Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Διάλεξη της Δρ. Ολυμπίας Βικάτου

H Εταιρεία Λευκαδικώv Μελετώv σας προσκαλεί να παραβρεθείτε στην διάλεξη της Αρχαιολόγου, Διευθύντριας Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας - Λευκάδας Δρ. Ολυμπίας Βικάτου, Ιστορική - αρχαιολογική επισκόπηση της Λευκάδας από τους προϊστορικούς έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Η εκδήλωση Θα γίvει στις 10 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 19:00, στο Πvευματικό Κέvτρο του Δήμου Αθηvαίων, Αμφιθέατρο "Αντώνης Τρίτσης", Ακαδημίας 50, Αθήνα.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών Αθανάσιος Δ. Μελάς θα προσφωνήσει την εκδήλωση, την οποία θα συντονίσει η Δρ. Βυζαντινής Φιλολογίας Άννα Σκλαβενίτη.

Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα εδώ