Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Ετήσια τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην ετήσια τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση της ΕΛΜ, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 26 Μαρτίου, ώρα 10:30 πμ, στην αίθουσα του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής, στην οδό Γερανίου 41, Αθήνα.

Στη συνέλευση αυτή θα εκτεθούν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν το 2016, και ο προγραμματισμός για το 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σημείωση: Σας παρακαλούμε πολύ να προσέλθετε και να ενημερώσετε γνωστούς σας, μέλη της Εταιρείας.