Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Επίσκεψη μελών του Δ.Σ. στην Προεδρία της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών έγιναν δεκτοί σήμερα, από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, στο προεδρικό Μέγαρο.

Οι εκπρόσωποι της Εταιρείας αφού ευχαρίστησαν τον κ. Πρόεδρο για την αγάπη και το ενδιαφέρον του για τη Λευκάδα, καθώς και για την προβολή εκ μέρους του των διαχρονικών αξιών του ελληνικού πολιτισμού, τον ενημέρωσαν για το έργο της και του προσέφεραν βιβλία από τις εκδόσεις της.