Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Ετήσια τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε στην ετήσια τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση της ΕΛΜ, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής, στην οδό Γερανίου 41, Αθήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο